Kategorija: Uncategorized

Strojna obrada metala, izrada alata i prerada plastičnih masa

CAD dizajn proizvoda

CAD dizajn proizvoda

Brušenja svrdla i ostalih alata za bušenje i zabušivanje

Usluge Brušenja svrdla i ostalih alata za bušenje i zabušivanje do fi 30 mm

Usluge

Izrada alata za –puhanje plastike , brizganje plastike , štance , alati za vakumiranje, tlačni lijev Izrada velilih kalupa (alata) preko 1000 mm za, štancu, plastiku, tlačni lijev Izrada serija strojna obrada (tokarenje,glodanje) Plansko brušenje Usluga brizganja Brušenja svrdla i ostalih alata za bušenje i zabušivanje do fi 30 mm CAD dizajn proizvoda Usluga potopne …

Izrada serija

Izrada serija

3D Print

Usluge 3D Printanja Veličina printanja 250x300x600 mm

hr Hrvatski